Thursday, 2021. May 06.

2020. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei


Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése
a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)
zárt ülés határozatai, a körülmények nélkül

2020. január 29.

rendkívüli ülés

 1. Rendezvényi támogatások iránti kérelmek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Művelődési Házban tartandó rendezvények ügyében egyeztetések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2020. február 13.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolása, 2020. évi működési célú támogatás iránti kérelmek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Az önkormányzat 2020. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések, úgy mint:
  a.) Közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására megkötött megállapodás 4. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) Fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására kötött feladat ellátási szerződés 3. számú módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  c.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18./2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  d.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  e.) Mini bölcsőde pályázat előkészítése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • az óvoda egyházhoz való átadásának ügyében kért tájékoztatás
 • a tűzoltó egyesület 90. éves fennállása és éves közgyűlése
 • kültéri sporteszközök iránt mutatkozó igény és pályázat
 • belterületen szabadon kóborló kutyák problémaköre

2020.február 27.

rendkívüli ülés

 1. Művelődési Házban lévő bérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Autokláv fogorvosi eszköz beszerzéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Használatba adási szerződés elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2020. március 10.

rendkívüli ülés

 1. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

2020. március 26.

soros ülés

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dr. Harkai István r. alezredes, rendőrségi tanácsos
 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója
  Előadó: Galiba Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapítás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések
  a.) vevő kijelölés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) 2020-2024. évre vonatkozó Gazdasági Program elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • autóbuszok a mellékutcákban (képviselői észrevétel)
 • dohányzási tilalom jelzése a buszmegállókban
 • tájékoztatás kérése a hulladékudvar bezárásáról

2020. március hónap

1/2020.(III.30.)Polgármester szociális – átruházott hatáskörben hozott – döntéseiről szóló beszámoló jóváhagyása
2/2020.(III.30.)Lakáscélú támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
3/2020.(III.30.)Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4/2020.(III.30.)A helyi közrend, közbiztonság terén végzett munkáról, a rendőrség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
5/2020.(III.30.)Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója
6/2020.(III.30.)Pusztamérges Községi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
7/2020.(III.30.)Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 7.sz. módosításának – működéshez fizetendő hozzájárulás számítási táblája 2020. évre – jóváhagyása
8/2020.(III.30.)Vevő kijelölés (építési telek)
9/2020.(III.30.)2020-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Program elfogadása

2020. április hónap

10/2020.(IV.28)A Ruzsai Gondozási Központ keretében ellátott gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadása
11/2020.(IV.28.)Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetérről
12/2020.(IV.28)Éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása

2020. május hónap

13/2020.(V.26.)Pusztamérges község Településrendezési Eszközeinek módosítása és felülvizsgálata – tervdokumentáció egyeztetési szakaszának lezárása
14/2020.(V.26.)Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
15/2020.(V.26)Pusztamérges, Fő utca 78. szám alatti lakás bérlőjének kiválasztása

2020. június hónap

16/2020.(VI.02.)Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás- Agráregyesület közötti használatba-adási megállapodás jóváhagyása
17/2020.(VI.05.)B&B ’99 Szolgáltató Bt. által adott, a Pusztamérges község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata során felmerült többletfeladatokról szóló árajánlat elfogadása
18/2020.(VI.08.)Megállapodás konyha működtetésére a Bedő Albert Szakképző Iskola és Kollégiummal
19/2020.(VI.16.)Tóth Béláné rendkívüli települési támogatás ügye
20/2020.(VI.16.)Hulladékudvarral kapcsolatos döntések
21/2020.(VI.16.)Pusztamérges község Településrendezési Eszközeinek módosítása és felülvizsgálata – tervdokumentáció egyeztetési szakaszának lezárása
22/2020.(VI.16.)Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

2020. november hónap

23/2020.(XI.10.)A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodás elfogadása
24/2020.(XI.10.)Homokháti Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
25/2020.(XI.26.)Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve
26/2020.(XI.26.)2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
27/2020.(XI.26.)Beszámoló az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek helyzetéről, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról
28/2020.(XI.26.)Sziráczkiné Virágos Kis Edit közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése
29/2020.(XI.26.)Élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározása
30./2020.(XI.26.)Alföldi Agrárszakképzési Centrummal a konyha működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása

2020. december hónap

31/2020.(XII.03.)2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
32/2020.(XII.03.)2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
33/2020.(XII.03.)2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
34/2020.(XII.03.)2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása
35/2020.(XII.15.)Figura Lajos, Pusztamérges, II. körzet tanya 3. szám alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
36/2020.(XII.29.)29/2020.(XI.26.) Pm. határozat hatályon kívül helyezése

Legfrissebb híreink

Májusfa 2021.

Archívum

Kategóriák

Híreink nyomtatásban

Közösségi hálózatok

Watch Live News

Legutóbbi hozzászólások