RÖVIDEN A PROGRAMRÓL

A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike. A program neve a francia Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale (magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) megnevezés kezdőbetűiből származik

A PROGRAM CÉLJA

A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági fejlesztés, kulturális fejlesztés, vállalkozás fejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával.

HELYI AKCIÓCSOPORTOK

Minden kistérségben létrejönnek ilyen egységek, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be. Ezen akciócsoportok feladata az adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása.
A rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek a helyben kialakított stratégiával összhangban állnak.

PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ – Pusztamérges

KÓDPROJEKT MEGNEVEZÉSSAJÁT FORRÁSKAPOTT TÁMOGATÁS
TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00022Mini Bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen149.998.899 Ft
Játszótér felújítása, szabadtéri pihenő bútorokkal és játékokkal történő bővítése-4.969.941 Ft
VP6 19.2.1 - 43.3-17Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tetőszerkezet korszerűsítése0 Ft16.620.000 Ft
WIFI4EU nyilvános ingyenes internet
hozzáférés biztosítása a közterületeken
0 €15.000 €
MFP-HOR/2019.Háziorvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
(cserép fedés cserepes lemezre cserélése)
0 Ft29.995.449 Ft
VP6 7.2.1-7.4.1.2-16Külterületi helyi közutak fejlesztése
(önkorm.-i utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése)
1.233.160 Ft9.999.990 Ft
TOP 3.2.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(Polg.hiv., Könyvtár, Fogorvosi rendelő)
65.000.000 Ft
TOP 4.1.1-15Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
(Védőnői Szolgálat fejlesztése)
0 Ft17.000.000 Ft
TOP 1.4.1-15Hétszínvirág Óvoda fejlesztése Pusztamérgesen0 Ft15.000.000 Ft

Pályázati koordinációs és / vagy szakmai szervezetek